E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
T.C. Kimlik kartı 02.01.2017 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlüklerinden verilmeye başlanacaktır.
 
DUYURU
İlçemiz Nüfus müdürlüğünde 02 OCAK 2017 tarihinde Yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Talebi alınmaya başlayacaktır.15 yaşından büyükler sahsen müracaat edeceklerdir. 
İlk defa kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet son altı ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ile yapılır.
Kimlik kartında on beş yaşını tamamlamış kişilerin parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izi biyometrik verileri alınacaktır.
15 yaşından büyüklerin Kimlik kartında kullanılacak fotoğrafın kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş ve ICAO standartlarına uygun bir adet biyometrik fotoğraf olması gerekmektedir. Talepte bulunulması halinde 16 yaşın altındakilere de biyometrif fotoğraf yapıştırılacaktır. Vesikalık fotoğraf ile Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Kimlik kartına kan grubuna yazdırmak isteyenler sağlık kuruluşlarından kan grubu belgesini getirmeleri gerekmektedir.
2017 yılı kimlik kartı bedeli; kanunî bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL, değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 16 TL ve kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı için 32 TL’dir. Kimlik kartı bedeli başvuru sırasında tahsil edilir.
Kimlik kartının kaybolması veya değiştirilmesi durumunda sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır
Nüfus cüzdanı ibraz edilmemesi ve yerleşim yeri adresi bulunmaması halinde, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alınma işlemleri yapılır.
Onbeş yaşından büyüklerin; kimliğini kanıtlayacak fotoğraflı resmi belge ibraz edememesi durumunda, yaptırılacak soruşturma sonucuna göre başvuru alma işlemleri yapılır.
Biyometrik verisi alınmayacak çocukların kimlik kartları; ana, baba ya da vasileri, bunların bulunmaması hâlinde büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocukları yanlarında bulunduranlar veya vekâletname ibraz eden kişiler tarafından teslim alınır. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması hâlinde çocukların kimlik kartı veli, vasi veya Kanunun 17 nci maddesinde bildirimle yükümlü kılınan kişilere teslim edilir.
Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılamayacak durumda olması nedeniyle yapılan kimlik kartı başvurusunda yeni kart düzenleninceye kadar kişinin talebi hâlinde, herhangi bir nüfus müdürlüğünce kimliğini ispata yarayacak geçici kimlik belgesi düzenlenir.
Kart sahipleri tarafından KIOSK’larda PIN değiştirme, PIN bloke kaldırma, kişisel mesaj değiştirme ve kart kontrolü işlemleri gerçekleştirilir.
Geçerlilik süresi dolmadan gerekçesi belirtilmek kaydıyla, yeniden başvuruda bulunarak ücreti karşılığında yeni kimlik kartı alınabilir. Bu durumda eski kimlik kartı iptal edilir
İlgilinin başvuru sırasında kimlik kartını kendisi dışında alacak kişiyi yazılı muvafakatı ile belirlemesi halinde kimlik kartı belirlenen kişiye teslim edilir.
Yurt içinde kişinin başvuru sırasında beyan ettiği adrese teslim edilemeyen kartlar başvuru sırasında belirttiği nüfus müdürlüğüne gönderilir.30 gün içinde teslim alınmayan kimlik kartları imha edilmek üzere Genel Müdürlüğe iade edilir.
Kurumlarda unutulan veya kişiler tarafından bulunan kimlik kartları bulunulan yerin nüfus müdürlüğüne, Genel Müdürlüğe ya da dış temsilciliğe iptali amacıyla gönderilir.
Türk vatandaşlığının kaybı halinde kimlik kartları Genel Müdürlükçe geçersiz hale getirilir.
Biyometrik verilerin karşılaştırılması sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları a
nlaşılanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Kimlik kartının teslim süreci web, çağrı merkezi veya e-posta yolu ile takip edilebilir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN:
Emet Nüfus Müdürlüğünün 0 274 4613143 Nolu Telefondan
ÇAĞRI MERKEZİNDEN:199
NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN SİTESİNDEN
KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜNÜN SİTESİNDEN