SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA RUHSATLARI İÇİN İSTENEN BELGELER:

 1) Valilik Makamına Dilekçe

 2) Silah Satın Alma İstek Formu

 3) Nüfus Cüzdanı Sureti

 4) Nüfus Cüzdanı Aslı

 5) İkametgâh Belgesi

 6) Adli Sicil Belgesi

 7) Doktor Raporu (Devlet Hastanesinden Sağlık Kurul Raporu)

 8) 5 Adet Fotoğraf (Son 6 Ay içerisinde Renkli Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf)

 

AV TEZKERESİ VE SAHİPLİK BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

1) Kaymakamlık  Makamına Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Sureti

3) İkametgah Belgesi

4) Adli Sicil Belgesi

5) Doktor Raporu (Sağlık Ocağından Av ruhsatı almasında Ruhi ve Bedeni Yönlerden sakıncası olmadığını belirtir rapor)

6) 2 Adet Yarım Kapaklı karton dosya

7) 3 adet renkli fotoğraf

 

PATLAYICI MADDE RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN İSTENEN BELGELER:

1) Valilik Makamına Dilekçe

2) Depolama İzin Belgesi

3) Depo Tespit Tutanağı (Ruhsatın Yenilenmesinde)

4) Depo uygunluk Raporu veya Depo Denetleme Formu

5) Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden İhtiyaç Rapor

6) Noterden Taahhütname

7) Ateşçi Yeterlilik Belgesi

8) İşe Dair Belge (Maden Ruhsatı, Sözleşme veya İhale Yazı vb.)

9) Depo Muvafakat namesi (Depo Başkasına ait ise)

10) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Poliçesi

11) Eski İzin Belgesi (Ruhsatın yenilenmesinde)

12) Beyanname

13) Ticaret Sicil Gazetesi (En son değişikliklerin yayımlandığı)

14) Şirket İmza Sirküsü