Şartlı Nakit Transferi Nedir?

Sosyal Riski Azaltma Projesi'nin Şartlı Nakit Transferi kapsamında, yoksulluk nedeniyle çocuklarını okula kaydettiremeyen, gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine götüremeyen ailelerin ya da düzenli sağlık kontrollerini yaptıramayan anne adaylarının ekonomik yönden desteklenmesi ve Türkiye'de düzenli bir nakit sosyal yardım sistemin yerleştirilmesi açısından bir ilk gerçekleştirilmektedir.Şartlı Nakit Transferi, temel sağlık ve eğitim hizmetlerine tam olarak erişmelerini teşvik etmek için nüfusun en yoksul % 6'lık kesimini hedef alan temel bir sosyal güvenlik ağıdır.

BAŞVURU

1 - Şartlı Nakit Sağlık Yardımı için 0-6 yas grubu ; Şartlı Nakit Eğitim yardımı için 1 ve 11. sınıflar arasında okuyan çocuk sahibi olan aileler S.N.T uygulamasında yer almak üzere başvurabilirler.

2 - Başvuru sahibi aileler (Öncelikle annenin başvurusu alınacak) SSK - Bağkur ve E.S gibi sosyal güvenlik kurumundan herhangi birine bağlı olmamalıdır. Başvuranlardan Bağ-kur`a borçlu olan -primlerini ödeyemedikleri belgelenenler, ailelerin maddi durum incelemesinin yapılmasından sonra fayda sahibi adayı olarak sisteme girebilecektir.

BAŞVURU MERKEZİ

1 - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına

2 - Okullara

3 - Sağlık Ocaklarına

KAYIT-KABUL BELGELERİ

1) A - YEŞİL KARTI OLANLAR: Yeşil kartın ön sayfası ile vize yapılmış bölümünün fotokopisi (yeşil kartın ayni ilçeden alınmış olması gerekmektedir.)

B - 2022 KAPSAMINDA OLANLAR: Maaş kimlik kartı fotokopisi

C - DİĞER BAŞVURULAR:Çocuğun hem annesi/hem babası (yada vasisi) adına SSK,BAĞKUR ve E.S `dan kayıtlı olmadığına dair belge

2) İkametgah İl Muhaberi

3) Başvuru sahibi ve çocuklarının nüfus cüzdan fotokopileri (T.C Kimlik numarası olacak)

4) Eğitim Yardımı için öğrenci belgeleri (Öğrenci belgesinde bir önceki yılın başarı notu ve devamsızlığı belirtilecektir.)

5) Gerektiği durumlarda vasilik belgesi.

HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ

Hak sahibi olabilmek için başvuruda bulunan başvuru sahipleri Sosyal Yardımlaşma Dayanışmayı Teşvik Fonu Proje Koordinasyon birimi tarafından ilgili verilere göre değerlendirilecek Eğitim ve Sağlık yardımlarını almaya hak kazanan çocuk/öğrenci belli olacaktır.

Hak sahipliğinin devam edebilmesi okul çağındaki çocukların okula devam etmelerine ve Okul yasinin-altındaki çocukların da Sağlık-beslenme kontrolü için sağlık merkezlerine götürülmelerine bağlıdır.

ÖDEME TUTARI

Öğrenim yılı boyunca toplam 9 (dokuz) ay süreyle S.N.E.Yardımından yararlanacak öğrenciler için belirlenen tutar, ailedeki okuyan çocuk sayısına göre; birinci öğrenci için aylık 12 milyon,İkinci öğrenci için 10 milyon, Üçüncü ve sonrakiler için aylık 8 milyon TL olarak belirlenmiştir.

S.N.S.Yardımından yararlanacak çocuklar için belirlenen tutar ise her çocuk için 10 milyon TL dır.

Eğitim yardımı yılda 9ay boyunca , Sağlık yardımı 12 ay boyunca ödenecektir.

ASKIYA ALMA

1- Şartlı Nakit Sağlık Yardımından yararlananlar , dönem içinde kararlaştırılan programdaki ziyaretlerini yerine getirmeme,

2- Şartlı Nakit Eğitim Yardımından yararlananlar, Aynı sınıfın 1 kereden fazla tekrarı ve durumunda hakları askıya alınacaktır.

FESİH

1 - Ölüm

2 - Programdan ayrılmayı talep etme

3 - Değerlendirme sonucu ayrılma

4 - Ev halkı ile ilgili bilgilerde sahtekarlığın kanıtlanması

5 - Üst üste 2 dönemde uyumsuzluk nedeni ile askıya alma