E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

   (En Geç Süre)

1

Doğum

Resmi doğum raporu vey sözlü beyan ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

                     15 dk.

2

Çok Dilli Doğum Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı

                      5 dk.

3

Evlenme

Nüfus İdaresindeki Tescil:Evlendirme Memurluğunca düzenlenmiş 2 örnek Mernis Evlenme Bildirimi.

Evlenme Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler:2 Örnek Evlenme Beyannamesi, çiftler için fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, çiftler için sağlık raporu, rıza belgesi, fotoğraf, nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

 

 

                      15 dk.

4

Çok Dilli Evlenne Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

                       5 dk.

5

Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.Evlenecek çiftlerden yabancı uyruklu kişi varsa, o kişinin nüfus bilgilerini kapsayan kimlik suretinin bulunduğu dilekçe.

 

                       5 dk.

6

İdarece Kayıt Düzeltme

Dayanak Belgesi ve Dilekce

                       5 dk.

7

Ölüm

Ölüm olayını bildirmekle yükümlü görevlilerce düzenlenmiş 2 örnek mernis ölüm tutanağı ve ölene ait nüfus cüzdanı.

 

                      15 dk.

 

8

 

Çok Dilli Ölüm Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

 

 

                        5 dk.

9

Boşanma

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                    15 dk.

10

Boşanma Tescil Cezası

-------

                     10 dk.

   11

Evliliğin Feshi

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                     15 dk.

12

Evliliğin İptali

Yetkili Mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                     15 dk.

13

Evlat Edinme

Yetkili Mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar

                      20 dk.

14

Tanıma

Tanıma senedi noter veya mahkemece yapımlaşsa onaylı 2 örnek tanıma senedi. Tanıma senedini Nüfus İdaresi yapacaksa ilgilinin beyanı ve nüfus cüzdanı ile tanınan çocuğa ait varsa doğum raporu.

 

 

                     20 dk.

15

Vatandaşlığa Alınma

Başvuru dilekçesi, Anne ve baba veya bunlardan herhangi birisi Türk Vatandaşı iseler, nüfus kütüklerinde kayıtlı olduklarını gösterir bilgi ve belgeler, Anne ve babadan birisi yabancı ise yabancı olan anne yada babanın yabancı kimliğini gösterir belgenin tastikli Türkçe tercümesi ile ilgilinin bunlara bağlı olarak o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair belge, Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi reşit ise anne, baba ya da birinci dereceden akrabası olan kişilerin yakınlık derecelerini gösterir şekilde resmi makamlarca alınmış imzalı ifadeleri.

 

 

 

 

                     15 dk.

16

Vatandaşlıktan Çıkma

Vatandaşlıktan çıkma belgesi (Form F)

                     15 dk.

17

Çifte Uyrukluluk

Başka hangi ülke olduğunu gösterir vatandaşlık belgesi

                     15 dk.

18

Kayıt Düzeltme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                     15 dk.

19

Kayıt Silme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                     15 dk.

20

Kayıt Taşıma

Dayanak Belgesi

                     15 dk.

21

Mükerer Kayıt Silme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarenin verdiği karar.

                     15 dk.

22

Nesep Düzeltme

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar veya idarece düzenlenen nesep düzeltme formu.

                     15 dk.

23

Gaiplik

Yetkili mahkemece verilmiş ve kesinleşmiş 2 örnek karar.

                     15 dk.

24

Vasiyet

Noterlerce düzenlenmiş vasiyet bildirim formu veya vasiyet bildirim yazısı.

                     10 dk.

25

Nüfus kayıt örneği

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

                       3 dk.

26

Veraset Kaydı

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı ve varsa veraset ilamı dava dilekçesi.

                  10 dk.

27

Evrak Kaydı

 

                    5 dk.

28

Nüfus Cüzdanı Değiştirme

Eski nüfus cüzdanı ve 2 adet fotoğraf. Kayıp ise ilgili muhtarlıktan alınan fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi.

                    5 dk.

29

Uluslar arası Aile Cüzdanı

Evli çiftlere ait nüfus cüzdanları ve 2 adet fotoğraf ile eski aile cüzdanı.

                   15 dk.

30

Mavi Kart

Yabancı Kimlik veya Pasaport fotokopisi ile birlikte 2 adet vesikalık resimle müracaat halinde ilgiliye verilir.

                    10 dk.

31

Adres Değiştirme

Kişinin sözlü beyanı. Ancak beyan edilen adresten halen bir başkasının oturduğunun tespiti halinde, ilgiliden adres beyan formu ile birlikte beyanını teyit edici elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tastikli kira sözleşmesi, tapu kaydı gibi belgeler istenecektir.

 

 

                    10 dk.

32

Yerleşim Yeri Belgesi

Almaya yetkili kişinin beyanı ile beyan sahibine ait nüfus cüzdanı.

                      5 dk.

               

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri: Emet Nüfus Müdürlüğü            İkinci Müracaat Yeri: Emet Kaymakamlığı

İsim                       :  Mehmet ÇOLAK                         İsim          : Hasan ÇİÇEK

Unvan                   :  İlçe Nüfus Müdürü                    Unvan      : Kaymakam V.

Adres                    : İlçe Nüfus Müdürü                     Adres         : Emet Kaymakamlığı

Tel  /Faks             : 0 274 461 31                               Tel  /Faks   : 0 274 461 31 43

E-Posta                 :emetnüfus@hotmail.                E-Posta       :