İlçemiz 2014 Yılı ADNKS verilerine göre 21.506 nüfusa sahiptir. İlçe Nüfusumuzun 10.308 sini erkekler, 11.198 ini ise kadınlar oluşturmaktadır. (Tablo-1)

İlçemiz nüfusunun yaşlara göre dağılımına bakıldığında ilçemizde 0-24 yaş gurubunun toplam nüfusa oranının %32 seviyesinde olduğu görülmektedir. (Tablo-2)

İlçemiz nüfusunun yerleşim yerlerine göre dağılımı ise şu şekildedir. (Tablo-3)


Tablo 1: İlçe Nüfus Tablosu

İlçe Merkez  Belde/Köy Toplam
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
 11.232  5.332  5.900  10.274  5366  5298  21.506  10.308  11.198

 


Tablo 2: Yaş Grubuna Göre İlçe Nüfusu

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
'0-4' 1168 603 565
'5-9' 1264 664 600
'10-14' 1475 764 711
'15-19' 1649 737 912
'20-24' 1554 820 734
'25-29' 1459 717 742
'30-34' 1552 791 761
'35-39' 1606 805 801
'40-44' 1482 740 742
'45-49' 1413 726 687
'50-54' 1479 696 783
'55-59' 1370 628 742
'60-64' 1317 601 716
'65-69' 1031 410 621
'70-74' 915 404 511
'75-79' 710 279 431
'80-84' 512 216 296
'85-89' 200 81 119
'90+' 37 13 24
Toplam 22193 10695 11498

 Tablo 3: Yerleşim Yeri Nüfusları

Yerleşim Yeri Toplam Erkek Kadın
Bahatlar 183 86 97
Eğrigöz 454 208 246
Eseler 272 125 147
Göncek 311 155 156
Günlüce 1.292 634 658
Gürpınar 640 314 326
İğdeköy 178 81 97
İkibaşlı 105 58 47
Kabaklar 149 76 73
Katrandağı 112 56 56
Kayı 518 253 265
Kırgıl 291 148 143
Konuş 222 108 114
Köprücek 322 158 164
Küreci 105 50 55
Musalar 25 10 15
Samrık 251 124 127
Sarıayak 221 108 113
Subak 208 93 115
Umutlu 238 112 126
Uzunçam 138 69 69
Yağcık 80 43 37
Yarış 552 263 289
Yaylayolu 101 48 53
Yenice 767 366 401
Yeniköy 82 38 44
Abaş 250 125 125
Aydıncık 520 248 272
Çerte 470 216 254
Düşecek 361 172 189
Esatlar 466 208 258
Kalfalar 14 5 9
Ömerfakı 210 101 109
Örencik 684 368 316
Bucak toplamı 2.975 1.443 1.532
İlçe toplamı 22.193 10.695 11.498