NÜFUS CÜZDANI ÇIKARTMA MÜRACAATLARI
 
DOĞUMDAN :
 
Her doğum olayının, doğumun olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.
 
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.
 
YENİLEME VE KAYIP :
 
Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus Cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet edilen yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesi ve 1 fotoğraf ile birlikte İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurulur.
 
Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anandaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir.Nüfus cüzdanları imza karşılığında reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.
 
BAŞVURU YERİ:
 
Valilik/Kaymakamlık Nüfus Müdürlüğü
 
GEREKLİ BELGELER:
 
Yenileme ve kayıptan;
 
1- Muhtardan veya çalıştığı resmi kurumdan kayıp ve değiştirme belgesi (fotoğraflı)
 
2- 1 Adet fotoğraf
 
Doğumdan
 
1- Doğum kağıdı (doğuma ait resmi belge ve rapor (Yoksa memur beyanı esas alınır))
 
2- Anne ve babadan birinin nüfus cüzdanı ile başvurusu