S.NO BİRLİĞİN ADI

BAŞKAN

MAKAM TELEFONU

FAKS

1

Köylere Hizmet Götürme Birliği

Hasan ÇİÇEK

(0274) 461 3001

(0274) 461 4885

(0274)  4613201