Kurum  Kurum Amiri Telefon Fax  E-posta  Web
  İlçe Müftülüğü Bilal AYDOĞDU
(0274) 461 34 57
(0274) 461 30 15
emet@emetmuftulugu.gov.tr
www.emetmuftulugu.gov.tr
 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Ali VURAL
(0274) 461 35 65
(0274) 461 35 65
   
 Tapu Müdürlüğü
Yusuf YAMAN
(0274) 280 10 36
(0274) 461 31 18
emet-tsm@tkgm.gov.tr
 
 Kadastro Birimi
Ünal YILDIRIM
(0274) 461 33 96
(0274) 461 33 96
   
 İlçe  Gençlik ve Spor Müdürlüğü
Umut IŞIK
(0274) 461 21 12
(0274) 461 44 25
   
 İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü
Ahmet MÜLAYİM
(0274) 461 30 25
(0274) 461 30 25
   
 Mal Müdürlüğü
Halil KUL
(0274) 461 30 09
(0274) 461 35 49
   
 Vergi Dairesi Müdürlüğü 
Hasan ERDOĞAN
(0274) 461 33 51
(0274) 461 35 60
   
 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mustafa CÖRE
(0274) 461 30 12
(0274) 461 34 20
 emet43@meb.gov.tr
http://www.emet.meb.gov.tr
  Toplum Sağlığı Merkezi
Fethiye GÜVEN
(0274) 461 31 23
(0274) 461 31 23
   
  Devlet Hastanesi Baştabibliği
Rukiye KARA
(0274) 461 30 26
(0274) 461 33 83
   
  Gülten Cevdet Dayıoğlu Çocuk ve Halk Kütüphanesi
Sebiha SEÇKİN
(0274) 461 35 01
(0274) 461 35 01