İlçemizde toplam 1 Anaokulu, 8 İlkokul, 7 Birleştirilmiş İlkokul, 7 Ortaokul, 6 Lise, 2 Yaygın Eğitim Kurumu ve 1 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu olamak üzere 32 kurum ile eğitim - öğretim hizmeti yürütülmektedir. İlçemizde toplam 4.120 öğreciye eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır. 

İlçemizde taşımalı eğitim uygulaması kapsamında toplam 640 öğrenci 32 merkezden 6 taşıma merkezi okula taşınmaktadır.

Emet İlçe Milli Eğitim Resmi Sitesi: emet.meb.gov.tr

Okul/Kurum Sayısı 32
İdareci Sayısı 44
Öğretmen Sayısı 213
Temel Eğitim Öğrenci Sayısı 2.980
Ortaöğretim Öğrenci Sayısı 1.140
Derslik Sayısı 216
Teknisyen(THS) 1
Şef 3
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7
Şoför(GİH) 3
Memur 6
Hizmetli 27
Geçici Personel(657 S.K. 4/C) 4
Sürekli İşçi 46