E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 

                                                        T.C.İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

                                                         Personel Genel Müdürlüğü

 

GÜNLÜDÜR

Sayı : 49586582-902.03-E.1504                                                                                                                                                                                                                         26/01/2018

Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

 

 

KÜTAHYA VALİLİĞİNE

 

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için 22/01/2018 tarihli Bakan Onayı ile Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının yapılmasına karar verilmiştir.
Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol hükümleri gereğince 2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 21 Nisan 2018 tarihinde saat I0:00'da Ankara'da gerçekleştirilecektir.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvurular e-içişleri sistemi üzerinden GYUD sınav modülü aracılığıyla elektronik ortamda alınacak olup, söz konusu başvurular 02 Şubat 2018 tarihinde saat 09:30'da başlayıp, 08 Şubat 2018 tarihinde saat 17:00’da sona erecektir.
Bu nedenle 22/01/2018 tarihli Bakan Onayı ile belirlenen unvanlar arasından ilinizde ilan edilmesi düşünülen unvanlar için boş kadro ve yedek sayılarının belirlenmesi, ilan edilecek unvanlara ilişkin ders konu başlıkları ile ilinizce hazırlanacak ilan metninin yazımız ekleri ile birlikte 30 Ocak 20İR tarihinde mesai bitimine kadar Valiliğiniz resmi internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.
Bakanlığımızca 30 Ocak 2018 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülü “Sınav Kadro Kayıt” aşamasına getirilecektir. Valiliğiniz İl Yazı İşleri Müdürlüklerince 30-31 Ocak 2018 tarihlerinde, ilinizce ilan edilen unvanların ve kadro sayılarının modüle girişi yapılacaktır.
Sınav ücreti ve sınavlarla ilgili diğer hususlara ilişkin bilgiler 2018 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı başvuru kılavuzunda ve Milli Eğitim Bakanlığınca bilgilendirme amaçlı hazırlanarak www.meb.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanacak olan “Sınav Uygulama Duyurusunda" ayrıca yer alacaktır.
2018 yılı GYUD sınavı kapsamında “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Modülünün" aşamaları Bakanlığımız tarafından yönetileceğinden, gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılması, yazımız ekinde gönderilen sınav takvimine riayet edilmesi ve ilan edilecek her kadro için yedek belirlenmesi hususunda azami hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederim.
 
                                                                                Bilal ŞENTÜRK
                                                                                       Bakan a.
                                                                                    Genel Müdür
Ek:
1- Sınav Takvimi
2-  Genel Sınav İlanı
3-  Bakanlık merkez teşkilatında ilan edilen unvanlar, boş kadro ve yedek sayıları
4-  Ders Konu Başlıkları
5-             2018   Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu
6-  Merkez Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Sınav Modülüne İlişkin Yardım
*Bu belge elektronik imzalıdır, imzalı suretinin aslını görmek için https: www.e-icisleri.gov.tr EvrakDogrulama adresine girerek (b2N JrX-BWYlMe-99Zwwp-VkfQ/4-WQipsCMZ) kodunu yazınız.