Emet ilçesi tarihi değerler açısından olduğu gibi doğal güzellikler bakımından da oldukça zengin bir ilçedir. Değişik doğal yapısı ile ilgi çekici dinlenme imkanları sunmaktadır. 

Eğrigöz Dağı
Dağın güney uzantılarını oluşturan Katran ve Gölcük dağları, Simav çöküntü oluğunu, kuzey-gü-ney doğrultusunda uzanan Emet çöküntü oluğundan ayırır. Akdağ kütlesinden Kocadere vadisiyle ayrılan bu dağlık kütle, güneyde Değirmendere vadisinden, kuzeyde Naşa ve Yemişlı yoluyla dış bükey bir yay biçimini alır. Simav çöküntü alanını doğudan sınırlayan ve doruğu 2181 m 'ye ulaşan Eğrığöz Kütlesi kuzey -güney doğrultularıdır. Akdağ gibi bu kütle'de çarpılmaya Uğramıştır. Ancak bu çarpılmanın yönü1 Akdağ kütlesinin tersine, batıdan doğuya doğrudur. Eğrigöz dağının, kuzeyinden-güneyine doğru1 özellıkIe Simav çöküntü oluğuna dönük olan batı ve güneybatı yamaçları derin vadilerle parçalanmıştlr. Bu parçalanma Kocadere vadisinin doğusunda ve Simav çöküntü oluğunun güney doğusunda daha da fazladır. Bu kesimler çarpılmaya uğramış kütlenin daha dik olan yamaçlarıdır. Eğrigöz dağı, akarsularla derince yarılmış yanlarıyla plato özelliği gösterir Dağın Simav grabeninin doğusunda, kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda uzanan güneybatı kenarı, kademeli düzlükler içinde grabene doğru alçalır. Değişik yaştaki oluşumları gelişigüzel kesen bu düzlükler yörenin tektonik gelişme dönemler gösteren aşınım düzeleridir. Bu dağın oluşumunda da epirojenik yükselmeler etken olmuştur.

Mesire Yerleri 
İlçe alanının büyük çoğunu kaplayan ormanlar ve zengin bitki örtüsü Emet'te çok sayıda dinlenme yeri hazırlanmasına imkan sağlamıştır. Emet'teki mesire yerleri arasında Hisarlık tepe, Gencel, Emet çayı vadisi, Tahatalı, Kavacık, Tetik yaylası ile Kayı göleti sayılabilir. 

Hisartepe
Emet ilçesine 1 Km. uzaklıktaki Hisarlık Tepe, yakınlarındaki sıcak su kaynaklarına gelenlerin, dinlenme yeri olarak sık uğradıkları bir yerdir. Dinlenme yerlerinin en yoğun kullanma dönemleri Mayıs-Eylül arasıdır. 

Tetik
İlçeye 20 Km. uzaklıktaki Tetik yaylası, çam ağaçları ile kaplı geniş bir alandır. Orman işletme müdürlüğünün de dinlenme tesisleri kurduğu bu yayla, tabiat manzarası, soğuk ve çam kokulu bol içme suları ile dinlenmeye gelenlerin dikkatini çeker. Bu yaylaya çıkanlar temiz hava ile birlikte kekik ve çam kokusunuda teneffüs ederler. Günde 18000-2000 kişinin yararlanabileceği yaylanın kullanım dönemi Haziran-Eylül arasındadır. 

Gencel
İlçeye 10 Km. uzaklıktaki Gencel'in özellikleri bol içme suları, ortasından akan deresi, asırlık söğüt ve kavak ağaçlarıyla temiz havasıdır. Günde 300-400 kişinin yaralandığı dinlenme yerinin en yoğun kullanma dönemi Nisan-Eylül arasıdır. 

Emet Çayı
Bu çay, Şaraphane dağının kuzey eteklerinden doğar. Kuzey yönünde akan Emet çayı dalgalı bir düzlik olan Çayçinge ovasına gider. Emet'i geçtikten sonra yatağı derinleşen ırmak, Eğrigöz boğazına sokulur. Su Demirsaz köyü önlerinden kuzeybatıya yönelerek ilçe sınırları dışına çıkar. Baharda taşan Emet çayı'nın suları yazın çok azalır. 

Örencik Ovası
Emet ilçesinin doğusundaki bir çöküntü alanının doğusuna yayılan bu ova, Asalanapa ovasından bir eşikle ayrılır. Kuzey doğu-Güneybatı doğrultusunda uzanan bu ovada Koca su kaynaklanır. 

Emet Çayı Vadisi
Bu vadi, Eğrigöz dağlarının güney eteklerinde, genellikle kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Eğrigöz dağının eteklerinde başlayan vadi, Hamamköy'e dek dar ve derindir. Vadi tabanı, Hisarcık yakınlarında genişler. Emet ilçesine dek geniş bir vadi sürer. Vadi, bu noktadan Eğrigöz köyünün kuzeyine dek dar ve derin bir boğaz durumundadır. Daha sonra vadi tabanı yükselir. Emet çayı vadisi Değirmisaz'ın güneyinde kuzeybatıya yönelerek ilçe sınırları, daha sonra il sınırları dışına çıkar.

YERALTI ZENGİNLİKLERİ 
Emet İlçesi, yeraltı kaynakları hayli zengin olan bir ilçedir ilçenin en önemli madenleri boraks, Linyit, Kaolin, mermer, demir ve kurşundur. Türkiye'nin en geniş ve zengin bor ya-takları Emet'tedir. Bor yataklarının toplam rezervi 107.177.300 tondur. Kütahya ili düzeyindeki zengin linyit yataklarının 6 milyon tonluk rezervi Emet ilçesindedir. Çavdarhisar ve Örencik yakınlarındaki mermer yataklarının, ilçenin diğer kesimlerinde bulunan kaolin, demir, asbest, kurşun yataklarının rezervleri bilinmemektedir. Ayrıca rezervi bilinmeyen bakır-kurşun-çinko karışımı yataklar da mevcuttur.