E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre son beş yılda TR33 Bölgesi İlçeleri'nin büyük bir kısmının göç verdiği görülmeektedir. Göçlerin nedenlerini öğrenmek amacıyla hazırlanan ve www.zafer.org.tr adresinde yayımlanan Ek'teki "Göç nedenleri Anketi" nin ilçelerde mümkün olduğu kadar fazla kişi tarafından doldurulması önem arz etmektedir. Anket 30/03/2017 Perşembe günn kadar aktif kalacaktır. Anket online olarak veya eelle doldurulabilir.